Malmedy                                                                                                   Thuisplaat

E2003052904_In ganzenpas over de brug E2003052906_De meiden in omers E2003052907_Toch nog effe beter kijken E2003052909_Wim en Marjo te keik E2003052910_Tuut tuut tuut Marian maakt geluud
E2003052904_In g... E2003052906_De m... E2003052907_Toch... E2003052909_Wim ... E2003052910_Tuut...
E2003052911_Wim en Marjo in rust E2003052914_Tejo en Wolda in rust E2003052917_Jos in de starthouding E2003052918_Blik op de picknickplaats E2003052919_Wim als padvinder
E2003052911_Wim ... E2003052914_Tejo... E2003052917_Jos ... E2003052918_Blik... E2003052919_Wim ...
E2003052922_Wim met bewaking op het gras E2003052923_Marjo op weer een bruggetje E2003052924_Marian en Wolda op weer een bruggetje E2003052926_Wim en Jos door berg en dal E2003052927_De drie meiden op pad
E2003052922_Wim ... E2003052923_Marj... E2003052924_Mari... E2003052926_Wim ... E2003052927_De d...
E2003052928_Wim en Jos door berg en dal E2003052931_De drie meiden op pad E2003052934_De drie meiden op pad E2003052938_Marjo Marian Wim en Jos op de brug E2003052942_Marian op het terras na de wandeling
E2003052928_Wim ... E2003052931_De d... E2003052934_De d... E2003052938_Marj... E2003052942_Mari...
E2003052943_Jos op het terras na de wandeling E2003052944_Wolda op het terras na de wandeling E2003052945_Wim op het terras na de wandeling E2003052946_Jos en Wim als de Koninck E2003052947_Jos en Wim zien ze voorbij komen
E2003052943_Jos ... E2003052944_Wold... E2003052945_Wim ... E2003052946_Jos ... E2003052947_Jos ...
E2003052948_Marjo en Marian op het terras na de wandeling
E2003052948_Marj...